Disclaimer

Algemeen

U bevindt zich op de website van Amphebia Internet Solutions. De informatie daarop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Amphebia Internet Solutions. Amphebia Internet Solutions besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Amphebia Internet Solutions is niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via amphebia.nl gelinkt worden.

Bescherming persoonsgegevens

Amphebia Internet Solutions gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Auteursrechten

Amphebia Internet Solutions houdt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amphebia Internet Solutions openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.
Algemene Voorwaarden  |  Disclaimer  |  Contactinformatie
© Copyright 2017 Amphebia Internet Solutions